DIGITAL hälsocheck

Ett tryggt och enkelt båtägande börjar alltid med att du som båtägare vet hur din båt mår. Därför är Hälsochecken central i allt vi erbjuder. En hälsocheck av din båt innebär en övergripande analys av din båts viktigaste delar med tillhörande åtgärdsplan. Du väljer självklart, utifrån vår rekommendation, vad du vill åtgärda, om vi ska hjälpa dig eller om du vill göra det själv. Vi vill vara säkra på att du inte råkar ut för några otrevliga överraskningar.

Bud_helkropp_verktyg_färg

Grattis!

I ditt abonnemang ingår 20 minuter digital rådgivning. 

Vad ingår?

Bud hjälper dig att gå igenom din båt med hjälp av digitala checklistor för de mest kritiska punkterna i din båt. Vilka dessa punkter är bygger på erfarenhet från båtbesiktningsspecialister samt incidentdata från Sjöassistans, Sjöräddningssällskapet samt försäkringsbolag. Dessutom ingår ett 30 minuter långt digitalt möte med en av våra experter.

HUR GÅR DET TILL?

Genomför analysen av din båt med hjälp av Buds tips och checklista i appen. När du genomfört analysen av din båt så bokar du ett digitalt rådgivningstillfälle på 30 minuter med en BoatBuddiesexpert för att diskutera vilka åtgärden som bör genomföras.

Boka digital rådgivning

beställ båttransport

Kontakta oss